خبرهای روز

14 آذر, 1398

لرزه های سرنگونی و هراس از متلاشی شدن نظام آخوندی

انتشار پیام وحشت‌آلود ولی فقیه ارتجاع به مجلس رژیم برای جلوگیری از تصویب طرح دوفوریتی عقب نشینی در صبح یکشنبه ۲۶آبان
پیام خانم مریم رجوی  به کنفرانس قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا
14 آذر, 1398

پیام خانم مریم رجوی به کنفرانس قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا

خانم مریم رجوی روز پنجشنبه۱۴ آذر یک پیام ویدئویی به کنفرانسی که در حمایت از قیام مردمی ایران در سنای آمریکا تشکیل شده بود ارسال نمود.
14 آذر, 1398

قیام ایران - شماره ۴۵-اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

 سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام مردم ایران را اعلام کرد.
13 آذر, 1398

آخوند شیاد دست به دامن آخوند جلاد علیه دستگیر شدگان قیام

آخوند شیاد دست به دامن آخوند جلاد تهدیدهای جنایتکارانه رئیس جمهور درمانده ارتجاع علیه دستگیر شدگان قیام

فعالیت های مقاومت

11 آذر, 1398

تظاهرات و راهپیمایی در پاریس حمایت از قیام سراسری مردم ایران

گرامیداشت شهیدان قیام، همبستگی با جوانان قیام آفرین درشهرهای مختلف، فراخوان به اعزام هیئت تحقیق بین المللی به زندانهای ایران
09 آذر, 1398

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

ایرانیان آزاده در سراسر جهان در ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران از روز شنبه ۹ آذر آکسیونها و تجمع های خود را برگزار کردند.

پخش زنده سیمای آزادی

عبدالعلی معصومی: طبله عطار

  • 07 آذر, 1398

    «وقاحت مطلقۀ شیخ»* دکتر منوچهر هزارخانی

    «سرکردگان حکومت اشرار، پس از سیزده سال ظلم و جنایت و غارتگری و فساد، حال با بالاگرفتن و قهرآمیزشدن بیش از پیش تظاهرات اعتراضی مردم، از چشم انداز پایان زندگی منحوسشان چنان به وحشت افتاده اند که اختیار زبانشان را هم از دست داده اند.

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها