مجلس رژیم برسرحضور مجاهدین در نخستین انتخابات مجلس پس از انقلاب، حذف فله یی کاندیداهای باند مغلوب و اعتراف روحانی به”انتصابات بودن انتخابات رژیم»، متشنج شد.

فیس بوک، گوگل و توئیتر حسابهای نشریه آمریکن هرالد تریبیون را که توسط رژیم آخوندی تأمین مالی می شود  مسدود کردند


سخنگوی فیسبوک به سی ان ان گفت:کارکنان فیسبوک براساس تحقیقات خود میگویند این سایت در ارتباط با رسانه های حکومت ایران است فیسبوک صفحات آن را در سال ۲۰۱۸ حذف کرد.

    بدنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی آلبانی بنیاد سعدی، مرکز آموزش جاسوسی و تروریسم رژیم، را تعطیل میکند

 

بدنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی از آلبانی، وزیر آموزش، ورزش و جوانان این کشور دستور تعطیلی فوری بنیاد موسوم به سعدی متعلق به رژیم ایران را در خاک آلبانی صادر کرد.

صفحه1 از5920