سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، رژیم آخوندی را اصلیترین حکومت حامی تروریسم در جهان نامید

وی که در نوزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم سخنرانی می کرد گفت: از شروع دولت ترامپ، معاونت تروریسم و اطلاعات مالی در خزانه داری ایالات متحده، بیش از ۱۹۰ مجموعه تحریم اعلام کرده و بیش از ۲۶۰۰ فرد، نهاد، کشتی و هواپیما را هدف قرار داده و برگرداندن تحریمها علیه رژیم ایران به عنوان حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان پس از خروج آمریکا از برجام، بخشی از همین تحریمهاست.
وی افزود: سال گذشته، ما یک شبکه نفت برای ترور و تأمین مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس وحزبالله لبنان را تحریم کردیم و از اختیاراتمان استفاده کردیم تا نیروی بسیج سپاه پاسداران را که یک گروه شبهنظامی است و کودکان را برای جنگ و مرگ به درگیریهای تحریک شده توسط سپاه پاسداران میفرستد، هدف قرار دادیم.

سیگال مندلکر که اظهاراتش در سایت وزارت خزانهداری منتشر شده است، افزود: خزانهداری آمریکا هم‌‌چنین یک شبکه دیگر بینالمللی شامل ۴۰ فرد، نهاد و کشتی را که دست اندرکار قاچاق غیرقانونی نفت و دور زدن تحریمها بودند، تحریم کرد. قاچاق نفت و دور زدن تحریمها از طرف رژیم فاسد ایران که برای بهگروگانگرفتن جریان تجارت از طریق تنگه هرمز تلاش می کند، انجام میشد و در رأس این شبکه، فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی و رستم قاسمی وزیر نفت سابق رژیم، قرار دارند.

وی تاکید کرد، به صراحت میگویم که هر کس به سپاه پاسداران و نیروی قدس آن کمک کند که به پولی دست پیدا کند که برای درگیر شدن در رفتار مخرب خود از آن استفاده می‌کند، خودش ریسک تحریم را میپذیرد و ما به کار با بانکها و دولتها در سراسر دنیا ادامه می‌دهیم تا تحریمشدگان را از نظام مالی بین المللی قطع کنیم.