تظاهرات فرمایشی رژیم آخوندی به مناسبت سالگرد ۲۲ بهمن در تهران و سایر شهرها با بی اعتنایی و بایکوت اکثریت قاطع مردم مواجه شد.

این در حالی است که رژیم آخوندی همه امکانات حکومتی از بسیج و سپاه و ادارات و ارگانهای حکومتی و مزدوران خارجی را به کار گرفته بود تا جمعیت بیشتری را به خیابان بیاورد. این بایکوت را از فیلمهایی که از تلویزیون رژیم پخش شد برغم صحنه سازی و مونتاژهای شناخته شده این رژیم، می توان تشخیص داد.

روحانی در این مراسم ضمن ارائه یک مشت آمار و ارقام دروغ و دجالگرانه در مورد پیشرفتهای اقتصادی در دوران ریاست جمهوری او، به مجیز گویی از پاسدار سرتروریست قاسم سلیمانی پرداخت و او را “سردار میدان جنگ و دیپلمات ارشد» توصیف کرد که «به عراق، سوریه و لبنان ثبات و به منطقه امنیت» داد و «مرد جنگ و صلح بود، جنگی که به صلح منتهی شود و صلحی که آنچنان قوی باشیم که جنگی ایجاد نشود».

اما آنچه در سخنان روحانی موج میزد وحشت از تحریم انتخابات بود. بیش از نیمی از سخنرانی او به اهمیت شرکت در انتخابات اختصاص داشت. در حالیکه انزجار و اعتراض علیه این خیمه شب بازی هر چه بالاتر می‌گیرد، او بارها ملتمسانه از مردم خواست که در این انتخابات قلابی شرکت کنند و با صندوق رای قهر نکنند.

روحانی که اخیرا همین انتخابات را انتصابات و تقلب‌آمیز توصیف کرده بود، با وقاحت گفت «یکی از بالاترین ارزش‌های ملی و دینی ما انتخاب و قدرت انتخاب است؛ بتوانیم بین چند راه، راهی که بهتر است برگزینیم؛ انتقاد باشد و منتقد باشیم، ولی خواهش می‌کنم انفعال نباشد و منفعل نشویم. بخاطر این کار یا آن کار، بخاطر این اقدام یا آن اقدام، با صندوق رأی قهر نکنیم. نباید با صندوق و انتخابات قهر کنیم؛ به هر صورت است باید پای صندوق انتخابات برویم...انتخابات و صندوق رأی منجی ما» یعنی فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

این همان انتخاباتی است که روحانی در ۲۵ دی گفت نگویید «در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند...از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود... » و در ۷ بهمن به تقلبات سیستماتیک در آن اشاره کرد و گفت «به هر حال نشد که این انتخابات را الکترونیکی کنیم... آخر این چیست یکی رای را می‌خواند، یکی علامت می‌زند و معلوم نیست آن، چه چیزی را می‌خواند و این کجا را علامت می‌زند....آخر هم که می‌خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید ... خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می‌کند».

خانم رجوی با تاکید مجدد بر اینکه مردم ایران رای واقعی خود را در قیامهای آبان و دی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای ابراز کرده‌اند، گفت تشبثات حقیرانه روحانی تنها نفرت و انزجار مردم از این رژیم را بیشتر و عزم آنها را برای تحریم این انتخابات نامشروع جزم تر می‌کند. بایکوت این انتخابات یک فریضه ملی و پیمان ملت ایران  با کهکشان شهیدان مردم ایران به ویژه ۱۵۰۰ شهید قیام آبان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۸ (۱۱فوریه۲۰۲۰)