فیسبوک روز ۲۳بهمن ۹۸ اعلام کرد: یک شبکه رسانه یی فیک از ایران اداره می شد

سی ان ان: حسابهای جعلی رژیم ایران وانمود می‌کردند که آمریکایی هستند

سی ان ان روز چهارشنبه گزارش داد:
فیسبوک حسابهایی را که از ایران اهدافی در آمریکا را مورد حمله قرار می‌داد، حذف کرد. این شرکت روز چهارشنبه اعلام کرد یک شبکه رسانه یی فیک را که از ایران اداره می شد و حول سیاستها در آمریکا فعالیت داشت حذف کرده است. ۶ حساب فیس بوک و ۵حساب اینستاگرام که بخشی از این شبکه بودند، حذف شده است
سی ان ان افزود:‌ این بخشی از تلاش سیلیکون ولی(مرکز مقرات شبکه های اجتماعی آمریکا) است که علیه انتشار اطلاعات جعلی مقابله می کند. حسابهای جعلی از ایران نشان می دهند که آمریکایی هستند.
سی ان ان افزود: هفته گذشته فیس بوک یک رسانه جعلی بنام امریکن هرالد تریبون را که توسط رژیم آخوندی تأمین مالی می شد مسدود کرد.

درباره مسدود ساختن رسانه جعلی آمریکن هرالد تریبیون درهفته گذشته، سخنگوی فیسبوک درهمان زمان به به سی ان ان گفته بود: کارکنان فیسبوک براساس تحقیقات خود می‌گویند این سایت در ارتباط با رسانه های حکومت ایران است در حالی که خود را مستقل جا می‌زد
همزمان با بستن صفحات این سایت توسط فیسبوک، گوگل نیز دست به اقدام زد و جی میل و حساب آگهی آن را که طبق ارزیابی، آنها نیز در ارتباط با رژیم ایران بودند بست...