قیام عراق با تظاهرات گسترده زنان مقاوم عراقی در روز پنجشنبه۲۴بهمن پیام قدرتمند دیگری به دست نشاندگان ارتجاع حاکم برایران داد.

تظاهرات سراسری زنان عراق با عنوان «دختران میهن» در بغداد، ناصریه در استان ذیقار، بصره، حله در استان بابل و العماره در استان میسان و سایر نقاط این کشور، علیه باندهای ارتجاعی و تروریستی و حاکمان فاسد و وابسته به رژیم آخوندی، برگزار شد.
در بغداد در میدان تحریر زنان و دخترانی عراقی خطاب به حاکمان فاسد شعار می دادند: همگی آنها و هرکس که با آنهاست باید ریشه کن شوند. تظاهرات میلیونی‌تان کجا هستند ؟!!! آنها به دروغ برای امام حسین سینه می زنند.
زنان عراقی شعار می دادند: ای وطن، اینها دختران تو هستند که با خون خود پرچمت را برافراشته نگه‌داشته اند.

در ناصریه زنان عراقی شعار می دادند:
پیروزی از آن ماست و خدا یاور ماست
یک دختر عراقی: ای انقلابیون، در جهان غیرت را به ثبت رساندید.
ای انقلابیون، شما به بالاترین شکل به میهن ارزش و اعتبار دادید.
دنیا نظاره گر رزم شماست، ای انقلابیون.
فرقه گرایی در شما جایی ندارد، ای انقلابیون.
این ناصریه است که مردم آن قهرمانند.
این ناصریه است، در مقابل توپ و تانک می ایستد و بیم و هراسی ندارد.
در بصره تظاهرکنندگان در حالیکه تصاویر زنان شهید عراقی را به همراه داشتند شعار می دادند ای وطن این دختران تو هستند که با خون خود پرچمت را برافراشته اند.


کمیته برگزارکننده انقلاب اکتبر عراق در بیانیه ای تاکید کرد: این تظاهرات وفاداری به عراق و شهدای آن و در پیشاپیش آن زنان شهیدی است که توسط شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران ترور شده اند. تظاهرات زنان و نقش فعال آنها از ابتدای انقلاب اکتبر تاکنون مایه افتخار هر عراقی است.

در بصره زنان شعار می دادند:
ای مردم بپاخیزید و قیام کنید
خسته نمی شویم و عقب نمی نشینیم
پیروزی از آن ماست و خدا یاور ماست