شیوع کرونا در ارومیه ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است. بیماران کرونایی را در ۳ بیمارستان و ۲ ورزشگاه بزرگ شهر بستری کرده اند.

اسامی ورزشگاه ها و بیمارستان های اختصاص داده شده به بیماران کرونایی عبارت است از:
ورزشگاه شش هزار نفری
ورزشگاه باکری
بیمارستان خمینی ملعون
بیمارستان امام رضا
بیمارستان طالقانی
پرستاران، پزشکان و سایر کادر درمانی ارومیه با کمبود شدید تجهیزات پزشکی از جمله ماسک روبرو هستند. ماسک موجود نیز فاقد کیفیت و کارایی است و خطر ابتلا به کرونا پزشکاران و پرستاران را تهدید می کند.