شیوع کرونا در زندان اوین و ابتلای یک زندانی در اتاق ۳ بند ۴ اوین، فقدان هرگونه تدابیر پیشگیرانه و خودداری رژیم از آزادی زندانیان، موجی از نگرانی را در میان زندانیان برانگیخته و فضا به شدت بحرانی است.

این درحالیست که شماری از زندانیان سیاسی در بند ۴ اوین که در آن خطر ابتلا شدید است، محبوس هستند.
دژخیمان اوین در اقداماتی نمایشی که برخشم زندانیان می افزاید، ضمن انتقال زندانی مبتلا به کرونا، به زندانیان گفته اند وسایل استراحت و پتوی این زندانی را بسوزانند.

درزندان اردبیل نیز روز ۱۹ فروردین یک زندانی که دارای علائم حاد ویروس کرونا بود، از زندان مرکزی اردبیل به بیمارستان منتقل شد. این زندانی در بند ۸ این زندان محبوس بوده و از این بند به بیمارستان خمینی ملعون منتقل شده است.
تراکم جمعیت در زندان اردبیل بسیار بالاست. حداقل امکانات بهداشتی وجود ندارد. علاوه بر این دستگاههای تلفن، فروشگاه، سالن اصلی و امکانات بند ۸ با بند ۷ مشترک است. این امر باعث شیوع این بیماری در هر دو بند می شود.
از اواخر اسفند اخبار حاکی از شیوع بیماری کرونا در زندان اردبیل بود. اما رژیم آخوندی از آزادی زندانیان خودداری می کند.