وزارت خارجه آمریکا سندی در سایت خود با نام «وقایع نگار» در مورد اقدامات تروریستی رژیم آخوندی در خارج از مرزهایش منتشر کرد.

در این سند به گوشه‌یی از جنایات رژیم ایران در عملیات تروریستی برون مرزی اشاره شده است. در این سند به نقل از وزیر خارجه آمریکا آمده که رژیم ایران به صدور خشونت به خارج از مرزهایش ادامه میدهد. این رژیم هیچ مرزی را در وحشیگری و نقض اصول اخلاقی و انسانی نمی‌شناسد.
شماری از جنایات رژیم که در گزارش وزارت خارجه آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است عبارتند از:
•    رژیم ایران از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷ در ترور شخصیتها، توطئه‌های تروریستی و حملات تروریستی در بیش از ۴۰ کشور دست داشته است.
•    مقامات ارشد رژیم ایران اعتراف کرده‌اند به جاسوسی علیه مخالفان ایران در کشورهای دیگر برای «سرکوب» و «زدن ضربات » به آنها ادامه میدهد.
•    بسیج جهانی تروریسم رژیم ایران شامل حداقل ۳۶۰ ترور هدفمند در سایر کشورها و بمبگذاری گسترده است که باعث کشتن و نقص عضو صدها تن شده است.
•    از سال ۲۰۱۸ تاکنون اسدالله اسدی یک دیپلومات رژیم ایران مستقر در وین پشت میله‌های زندان در بلژیک قرار دارد و منتظر محاکمه به اتهام تأمین مواد منفجره و بمب برای انفجار گردهمایی مخالفان در پاریس است که در صورت موفقیت باعث کشتار تعداد بیشماری از مردان، زنان و کودکان میشد.
•    تروریستهای رژیم ایران از پوشش دیپلوماتیک استفاده می‌کنند... رژیم ایران تمایل خود را برای استفاده از باندهای جنایتکار، کارتل‌های مواد مخدر و دیگر افراد برای پیش بردن توطئه‌های تروریستی در خارج از کشور نشان داده است.