برایان هوک: رژیم ایران بیش از ۱۵۰۰نفر را  در آبان ماه به قتل رساند. هزاران نفر را مجروح و ۸ تا ۱۰هزار نفر را زندانی کرد.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در گفتگو با نشریه فارین پالسی درباره تحریم رحمانی فضلی و سرکردگان نیروی انتظامی و قضائیه رژیم آخوندی گفت: ما گفته ایم که در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد و این کار را با حسابرسی از رژیم ایران برای کشتار مردم ایران انجام داده ایم. در آبان سال گذشته رژیم ایران بیش از ۱۵۰۰نفر را به قتل رساند، هزاران نفر را مجروح کرد، بین ۸ تا ۱۰هزار نفر را به زندان انداخت. ما ۱۲نفر که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند را روز اول خرداد  تحریم کردیم که وزیر کشور یکی از آنهاست. او دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه تظاهرکنندگان را صادر کرد.  

برایان هوک افزود ایران کشور ثروتمندی است که توسط دزدان اداره می شود. رژیم ایران برای ۴۱سال جیب مردم را خالی کرده است.  در تظاهرات آبان ماه دیدیم  که مردم از رژیم به ستوه آمده اند و این رژیم می داند که با بحران مشروعیت در بین مردم روبروست.
وی در مورد ابعاد شیوع کرونا در ایران گفت: بر اساس آنچه ما می دانیم امار تلفات کرونا  ۵برابر بیش از آن رقمی است که رژیم ایران رسماً اعلام می کند. پزشکان برای بیان حقیقت اخراج شده و افراد دستگیر شده یا مورد تهدید قرار گرفته اند. سیاست رژیم ایران که  در مراحل اولیه شیوع کرونا در حالیکه مردم داشتند جان خود را از دست می دادند آن را انکار کرد به بهبود وضعیت کمک نکرد. رژیم ایران رژیمی بدنام و غیرشفاف هم با مردم ایران و هم با جهان است.

فارین پالسی افزود: اظهارات برایان هوک در حالی است که در بحبوحه شیوع کوید۱۹ و در همین هفته یک عضو مجلس رژیم ایران گفت جنگ به خاطر بشار اسد در سوریه ۳۰میلیارد دلار برای این رژیم هزینه داشته است.
برایان هوک در مورد دخالتهای رژیم در عراق گفت: خواست رژیم ایران کنترل تمامی دولتهای خاورمیانه است. سیاست ما معکوس کردن این روند و جلوگیری از نفوذ رژیم ایران در خاورمیانه است. هلاکت قاسم سلیمانی فضای بهتری برای مردم عراق ایجاد کرد تا بتوانند دولتی داشته باشند که منافع آنها را نمایندگی کند نه منافع رژیم ایران را.