تنها دو هفته بعد از هلاک شدن جلاد قاسم سلیمانى، خبرى در منابع مختلف پخش شد که حاکى از یک توافق مهم بین  آمریکا و چین در مورد اختلافات تجارى مابین دو اقتصاد بزرگ جهان بود.

ترامپ از ابتداى به قدرت رسیدن روى بالانس منفى تجارت ایالات متحده  آمریکا با چین به عنوان یک عامل مهم در وضعیت اقتصاد  آمریکا تاکید می‌کرد و تهدید می‌کرد که عوارض‌هاى گمرکى ٢٥ درصدى روى اجناس ساخت چین کشیده خواهد شد.
با توجه به حجم دهها بیلیون دلارى ماهانه تجارت مابین این دو غول اقتصادى واضح بود که رسیدن به توافق براى هر دو طرف بسیار مهم بود.
تا آنجا که به روابط رژیم و چین برمی‌گردد، چین یکى از مشتریان عمده ى نفت ایران بود و درسال ٢٠١٨ رقم واردات نفت به حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز می‌رسید.
این حجم در نیمه ى دوم امسال به زیر ٢٠٠هزار بشکه در سال رسیده بود.
در ماه سپتامبر، دولت ترامپ ٦ شرکت بزرگ چینى و مدیر عامل‌هاى انها را به خاطر نقض تحریم هاى  آمریکا علیه رژیم، در لیست تحریم قرار داد.
هم برایان هوک و هم منوچین اعلام کردند که با نقض تحریم‌هاى نفتى آمریکا به طور شدیدى مقابله خواهند کرد.
هوک گفت " چین الان متوجه شده است که ما هر حرکت قابل تحریم شدن، را تحریم خواهیم کرد، خصوصا واردات غیر قانونى نفت از ایران شامل تحریم خواهد شد. "

تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که با توجه به این که چین مهمترین خریدار نفت ایران در آسیا هست، این که چین به خاطر عدم رنجاندن آمریکا، از رژیم نفت خرید نکند، یک تابلوى سیاه براى رژیم خواهد بود.
به این مقوله باید تحریم هاى بانکى رژیم را نیز افزود که باز هم به معناى تنگ تر شدن طناب تحریم ها دور گردن رژیم است.

با توجه به بالا گرفتن آنتى پاتى علیه رژیم در اروپا بعد از شلیک عمدى به هواپیماى اوکرایین، به نظر نمی‌رسد که هیچ کشور اروپائى بخواهد براى اینستکس یقه پاره کرده و به خاطر این رژیم با ترامپ، درگیر شود.
پایان سیاست چشم پوشى بر لگد اندازى‌هاى متمادى رژیم الان ولى فقیه را در مقابل نامه ى اعمال سیاه و دراز مدتى قرار داده که نه توان پاسخ دارد و نه قدرت فرار!
تازه این از نتایج سحر است! اصل کار که قیام مردم ایران است، با اتکاء به توان خویش و با هدایت کانونهاى شورشى صبح آزادى را به ارمغان خواهد آورد.