با بروز چند روز برف در۱۵ استان  کشور اکنون می توان بخوبی به بی کفایتی رژیم فاسد و غارتگر آخوندی در زمینه بروز بحران های زیست محیطی رسید.

طی روزهای گذشته در پاره ای از مناطق گیلان و مازندارن ، خوزستان، آذربایجان، اردبیل، کردستان و بخش هایی ازغرب کشور شاهد افزایش آمار کشته ها و ایست قلبی در زمینه های کمک رسانی هستیم. این وضعیت برای نمونه در گیلان به قطع بیش از ۶۵ درصد از برق منازل مسکونی و همچنین کشته شدن حداقل ۸ تن از هموطنان و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر دیگر انجامیده است.

در رابطه با وضعیت بحرانی در گیلان، یک نماینده حکومتی ضمن کشیدن آژیر خطر می گوید:«مدیران کل برق استان توانایی رفع این مشکل را ندارند. کل‌های آسیب‌دیده برق هنوز تعمیر نشده و این در حال است که زندگی مردم به برق وابسته است».
وی سپس  با بیان اینکه راه‌های روستایی ۱۰۰ درصد بسته است، می افزاید: «راه‌های اصلی بازگشایی شده اما راه‌های فرعی کاملا مسدود است و از مردم روستاها هیچ اطلاعی در دست نیست، نمی‌دانیم مردم آذوقه و مواد مورد نیاز در اختیار دارند یا خیر؟ ».( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)  

با آغاز فصل سرما بسیاری از کارشناسان مسائل زیست محیطی نسبت به بروز حوادث این چنینی هشدار داده بودند، اما متولیان و کارگزاران فاسد رژیم بجای تشکیل ستاد های پیشگیری برای بحران، دست در دست گذاشته و حتی بروز چنین حوادثی را «نعمت طبیعی» قلمداد کرده اند.
به موازات این واقعیات نیز باید به وضعیت خراب جاده ها و راه های ارتباطی اشاره نمود که اکنون بدلیل بارش چند روز برف ، صدها خودرو و وسیله نقلیه را با تمامی سرنشینان آنها، به تله انداخته است. تصاویر منتشره در شبکه های مجازی که سخن از راهبندان های صدها کیلومتری دارند، آینه تمام قدی از بی کفایتی رژیم آخوندی در زمینه کمک رسانی به هموطنان امان می باشد.

یک کاربر شبکه مجازی طی گزارشی از صحنه در توئیتی نوشته است: «پس از حدود ۲۴ساعت مسافران هنوز در ازادراه قزوین-رشت مانده‌اند ، حکومت در خواب به سر میبرد.
و متاسفانه خبر غم‌انگیزی که ساعتی پیش منتشر شد،۷نفر بر اثر سقوط بهمن در رودبار گیلان کشته شدند».
ابعاد بی کفایتی و بی تفاوتی کارگزاران رژیم بحدی است که پاره ای از رسانه های حکومتی ناچار به انعکاس خشم و تنفر عموم از سوء مدیریت و بلبشو در دیکتاتوری ولی فقیه شده اند.
برای نمونه خبرگزاری سپاه پاسداران ( ۲۳ بهمن ۱۳۹۸) در گزارشی ضمن اعتراف به این واقعیت می نویسد:«کار به‌جایی رسید که در راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم رشت با شعارهایی ازجمله (مسؤول بی‌کفایت نمی‌خواهیم) انتقاد و نارضایتی خود را نسبت به عملکرد مسؤولان شهری و استانی در مقابله با بحران بارش برف اعلام کردند».