مسعود رجوی - پیام شماره ۲۰ - تحریم بزرگ نمایش انتخابات آخوندی

   ارتـش‌آزاديبخـش‌‌مـلي‌‌ايــران
 (شماره ۲۰)

روح شهيـدان قيام آبان شـاد
تهنيت به خلق قهرمان و كانون‌هاي شورش و انقلاب
تحريم بزرگ نمايش انتخابات آخوندي
رأي مردم ايران قهر و سرنگوني است
در اين رژيم جايي براي انتخاب نيست
جواب در انقلاب و ارتش آزاديبخش ملي است
سپاه پاسداران ولايت بايد در هم كوبيده شود
آمران و عاملان جنايت عليه مردم و فرزندان رشيد ايران بايد
در برابر عدالت قرار بگيرند و كيفر ببينند.

مسعود رجوي
۲ اسفند ۱۳۹۸