موضوع قرنطینه کردن بخشهای بزرگی از مناطق آلوده به ویروس کرونا، اکنون دستمایه جنگ و جدال میان باند های حکومتی شده است.

در حالیکه بخشی از حاکمیت بر ایجاد دیوار حائل تاکید می ورزند، اما دولت شیخ حسن روحانی در راستای سودجوئی و شانه خالی کردن از تبعات هرگونه قرنطینه، اعلام کرده: «چیزی به نام قرنطینه نه امروز و نه در ایام عید نداریم»!
این سخنان به معنای بی مسئولیتی و بی تدبیری از سوی رئیس جمهور حکومتی است که خود مسبب اصلی بروز فاجعه کرونا در کشور میباشد.

براین اساس در نبود زیربناهای درمانی و عدم اختصاص بودجه برای بیماران و بخش های آسیب پذیر جامعه و همچنین در سایه فقر روبه رشد، اکنون میلیون ها ایرانی بحال خود رها شده اند.
آخوند روحانی بخوبی به تبعات ایجاد مناطق قرنطینه واقف است، زیرا این سیاست در منطق خود محتاج به حمایت های دولتی از مردم بویژه در زمینه معیشت، آب، برق، بهداشت و حداقل های زندگی می باشد.

در این راستا و در حالیکه متولیان و سران نظام در قرنطینه بسر می برند و از بهترین امکانات پزشکی و درمامی برخوردار می باشند، اما تلاش حاکمیت همچنان برآن است تا ازقرنطینه کردن شهرهای و مناطق بشدت آلوده ممانعت بعمل آورد.
همچنین شیخ حسن روحانی در تازه ترین موضعگیری خود بی شرمانه مدعی گردید که «ایران از اوج بحران عبور کرده است»! به یقین بیان چنین جملاتی در راستای همان سیاست های دروغ درمانی می باشد که امنیتی ترین رئیس جمهور نظام ، ید طولایی برای آن دارد.

وی در ادامه ضمن خط و نشان کشیدن علیه مردم و افشاگری های مردمی در شبکه های مجازی از جمله می گوید: «به افرادی که در فضای مجازی فعال هستند مواردی که باید تذکر داده شود، تذکر داده می‌شود و مواردی که با آنها برخورد شود، برخورد می‌شود و در این زمینه پلیس فتا هم بسیار فعال است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸)

در راستای سرکوب جامعه نیز سپاه پاسداران از دستگیر «۱۵۰ کاربر» در شبکه های اجتماعی خبرداده است.
خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۳ اسفند ۱۳۹۸)، در این راستا گزارش کرده است: « سازمان اطلاعات سپاه استان فارس به مدیران گروه ها، کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی هشدار میدهند در صورت دامن زدن به شایعات و انتشار اخبار کذب و بی اساس در فضای مجازی، با آنها برخورد قاطع خواهد شد».

پیشتر نیزسرکرده پلیس تهران نیز از «بازداشت ۲۷ نفر» طی هفته اخیر بدلیل «نشر اکاذیب مرتبط با کرونا» خبرداده بود.
بدین سان مشخص می شود که «کرونا درمانی» شیخ حسن روحانی چیزی بجز همان ادامه سرکوب و منکوب نمودن و تبع آن قربانی نمودن جامعه نمی باشد.