رفتار ادامه دار ایران با خارج و اعمال سرکوب گرانه داخلی اش برای جامعه جهانی شرم آور است.

خبرهای جدیدی درباره هواپیمایی ایران (ایران ایر) که توسط ایالات متحده تحریم شده و در لیست شرکتهایی قرار دارد که مجازاتهایی را برای کسانی که با آن تجارت میکنند در نظر گرفته شده، منتشر شده که همچنان بین تهران و شهرهای ریمینی و پسکارا (در ایتالیا) تردد دارد. علاوه بر نقض تحریم ها، مسافران، کارکنان کشتی و کارمندان زمینی، شرکت های فرودگاهی و دو کشور را در معرض خطر مداوم در شیوع و سرایت آلودگی از ویروس قرار می دهد.
اپیدمی در ایران پنهان می باشد و از کنترل خارج شده. برخی اظهارات اخیر سفیر جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا بیانگر وخامت اوضاع می باشد: برای من کشف جالبی بود، با یک جستجو در اینترنت، در سایتهای رسمی که پرواز هواپیماها را ثبت میکند متوجه ثبت پرواز ایران ایر در فرودگاههای بین المللی و از جمله فردوگاه ریمینی و پسکارا در ایتالیا شدم و دیدم که حتی در روزهای اخیر دقیقا چهارشنبه ۱۱ و شنبه ۱۴ مارس، ایران بدون هیچ محدودیتی از طرف مقامات ایتالیایی در تردد بوده این از نظر اپیدمی ویروس کرونا تکان دهنده است./
در ایران وضعیت بسیار نگران کننده بنظر می رسد ولی اخباری که توسط مقامات منتشر میشود روشن و شفاف نیستند. بعضی تصاویر ماهواره ای که توسط سی ان ان در ۱۳ مارس منتشر شده نشان می دهد که مقامات ایران بسرعت مشغول گسترش یک قبرستان مهم در شهر قم هستند. منطقه ای که بیشترین ضربه را بخاطر ویروس کرونا متحمل شده است. تصاویر دیگری که منتشر شده دهها جسد را نشان می دهد که در کیسه های سیاه روی زمین گذاشته شده با کارگرانی با لباسهای محافظت شده و ماسک. دولت ایران مسئولیت را به گردن امریکا می اندازد. وزیر خزانه داری امریکا در جلسه استماع در کمیسیون تخصصی کنگره امریکا در ۱۱ مارس گفت که تحریمها علیه ایران مانع از ارسال کمکهای انساندوستانه برای مقابله با ویروس کرونا در ایران نیست. فرانسه و بریتانیا و آلمان برای حمایت یک بسته تجهیزات و پول برای مبارزه با شیوع سریع کرونا در ۳ مارس ارسال کردند و همچنین در رابطه با یک کمک ۵ میلیون یورویی هم به توافق رسیدند.
علاوه بر اینها در ۱۱ مارس آذربایجان هم اعلان کرد که ۵ میلیون دلار به ایران اختصاص داده است. ولی کشور آیت الله ها همچنان به متهم کردن امریکا ادامه می دهد.
سخنگوی وزیر خارجه ایران عباس موسوی تکرار کرد که تحریمهای امریکا اجازه ورود محصولات انساندوستانه را نمی دهد. در ماه فوریه یک مکانیزم جدید پرداخت از طرف سوئیس به اجرا گذاشته شد بنام توافق تجاری بشردوستانه سوئیس برای ارسال مواد غذایی، دارو و بقیه کمکهای بشردوستانه به ایران بدون اینکه درگیر تحریمهای امریکا شود.
شخصیت های بیشماری در جامعه بین الملل وجود دارند که معتقدند ایران از این اوضاع برای تقویت نفرت داخلی نسبت به غرب سوءاستفاده می کند و بسیاری از آنها تعجب می کنند که واقعاً با پولهای ارسال شده به ایران چه می شود.

روزنامه اوپنیونه تاریخ ۱۷ مارس
به قلم: دومنیکو لتیتزیا