کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک روز ۲۰مارس طی نامه ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان اقدام عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی در حاکمیت آخوندی شد.

در این نامه آمده است: اپیدمی ویروس کرونا در حال حاضر فاجعه بزرگی در سطح جهان ایجاد کرده است. در بین وقایع مرتبط با آن، سوءاستفاده ها، لاپوشانی ها و اطلاعات غلط که همراه با بی اعتنایی کامل به زندگی انسان ها و بی کفایتی رهبران رژیم ایران است، باعث رشد تصاعدی ویروس در داخل ایران شده است. بنا بر گزارشات این منجر به مرگ بیش از ۶۴۰۰ نفر در سراسر کشور تاکنون شده است. تیم سازمان بهداشت جهانی که برای ارزیابی اوضاع به تهران آمده، تأیید کرد که مقیاس خسارات انسانی توسط مقامات بسیار کم گزارش شده است.
یکی از آسیب پذیرترین جمعیتی که برای ابتلا به ویروس وجود دارد زندانیانی هستند که حتی بدون وجود همه گیری دسترسی کافی به مراقبت های بهداشتی نداشتند. زندان تهران بزرگ (فشافویه) یک نمونه برجسته است: همانطور که می دانید تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در آنجا زندانی می شوند، و علیرغم ژست رژیم برای آزادی برخی زندانیان، مهیچ یک از این زندانیان سیاسی آزاد نشده اند. در بیانیه ای که چند روز پیش منتشر شد، بیش از ۴۰ زندانی سیاسی در آن زندان اعلام کردند که اعتصاب غذا را آغاز می کنند تا خواستار مطرح شدن شرایط خود بشوند. اکثر آنها در قیام نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شدند، هنگامی که بیش از ۱۵۰۰ نفر به طرز وحشیانه ای توسط نیروهای امنیتی و سپاه از جمله حداقل ۲۳ کودک طبق اعلام عفو بین الملل، کشته شدند.
 در این نامه همچنین آمده است:‌ در این شرایط، ما از شما می خواهیم تا آنجا که ممکن است فشار وارد کنید تا زندانیان سیاسی، که به دلیل پیگیری عدالت و عزت انسانی برای همه ایرانیان از یک بی عدالتی عظیم رنج می برند، آزاد شده و از خطر مبتلا شدن به این بیماری محافظت می شوند.