روحانی ادعا کرد:«ما ۳۰ بهمن فهمیدیم که کرونا آمده...و بعد هم به مردم اعلام شد ما یک روز تاخیر نکردیم!».

اسناد سازمان اورژانس نشان می‌دهد در ۱۵ بهمن علاوه برقم شمار قابل توجهی در تهران بستری بودند,
برخی مبتلایان به بیمارستان های خمینی، یافت آباد و مسیح دانشوری منتقل شدند.

دروغگویی وقیحانه رئیس جمهور آخوندها