با کمال تأسف و تاثر مطلع شدیم، اشرف‌نشان پاکباز رضا حسینی -که طی چهار دهه یار و یاور مجاهدین بود، روز یکشنبه ۱۰فروردین۹۹، در پی نبردی سخت با بیماری سرطان معده، در لندن بدرود حیات گفت.

رضا حسینی، متولد سال ۱۳۲۷در تهران، در زمان دیکتاتوری سلطنتی، از طریق برادرش مجاهد شهید غلامحسین حسینی که زندانی سیاسی بود و همواره به ملاقاتش می‌رفت، با مجاهدین آشنا شد و در کنار سایر بستگان زندانیان سیاسی فعالیت می‌کرد.
رضا پس از انقلاب به جنبش مجاهدین پیوست و در مبارزات ضدارتجاعی در برابر خمینی دجال که با سرقت رهبری انقلاب، دیکتاتوری ولایت فقیه را برقرار می‌کرد، شرکت داشت.
هنگامی هم که از اواسط دهه ۶۰ به انگلستان رفت، بلافاصله با وصل ارتباطش با مجاهدین، به فعالیت‌های افشاگرانه علیه رژیم آخوندی ادامه داد.
رضا حسینی از سه دهه پیش به‌طور تمام وقت و حرفه‌یی زندگی خود را وقف دفاع از اشرف و اشرفیان نمود و در همه فعالیت‌های اشرف‌نشانها در انگلستان فعالانه شرکت می‌کرد.
در دوران ۱۴ساله پایداری مجاهدین در اشر ف و لیبرتی، رضا از پیشتازان فعالیت در تحصن‌ها و تظاهرات و اعتصاب غذا ها برای دفاع از اشرف و لیبرتی بود.
در پی جنایت علیه بشریت در حمله اول شهریور ۹۲ به اشرف، رضا حسینی از اولین یاران مجاهدین بود که دست به اعتصاب غذا زد و تا آخرین روز این اعتصاب غذا که ۱۰۸روز طول کشید به این اعتصاب ادامه داد
رضا حسنی یار پاکباز و صدیق مجاهدین در نبرد با بیماری نیز روحیه‌ای عالی داشت، تا ‌آخرین نفس جنگید، به بستگان و یارانی که به عیادت او می‌رفتند روحیه می‌داد و یک منبع انرژی و انگیزه برای یارانش بود.
یادی از سه شهید سرفراز مجاهد خلق
مجاهدان شهید مریم حسینی و غلامحسین و غلامعباس حسینی، خواهر و برادران هوادار صدیق مجاهدین رضا حسینی، بودند.
مجاهد شهید مریم حسینی از قهرمانان لشکر فدایی اشرف بود، که در دهم شهریور۱۳۹۲در جریان جنایت علیه بشریت و حمله وحشیانه به اشرف توسط مزدوران ولایت فقیه به‌شهادت رسید.
مجاهد شهید غلامحسین حسینی از زندانیان سیاسی زمان شاه بود که به دست دژخیمان خمینی در اردیبهشت سال ۶۳ در تهران تیرباران شد.
مجاهد شهید غلامعباس حسینی نیز زندانی سیاسی دو نظام شاه و شیخ بود و در آذر ماه سال ۱۳۶۰به دست دژخیمان خمینی در گرگان به‌شهادت رسید.
خانم مریم رجوی جان باختن یار وفادار مجاهدین رضا حسینی را که طی چهار دهه در برابر دیکتاتوری ضدانسانی و ضدایرانی آخوندها و برای آزادی مردم و میهنش ایستادگی کرد و در اعتصاب‌غذای ۱۰۸روزه به‌دنبال جنایت علیه بشریت در اشرف رسم وفا و یاری را به اوج رساند، به اشرف‌نشانها در انگلستان و خانواده بزرگ مقاومت، و به فرزندان و بستگانش به‌خصوص مجاهد خلق نرگس حسینی در اشرف۳تسلیت گفت.
خانم رجوی تأکید کرد: روح برادر گرامیم رضا اکنون با جاودانه فروغها و با خواهر و برادران شهیدش مریم و غلامحسین و عباس محشور و قرین رحمت خداست. ارزش‌ها و فضیلت‌های او بدون شک در صفوف اشرف‌نشانها و یاران مقاومت تکثیر می‌شود. مردم و مقاومت ایران یاد این یار روزهای سخت را در خاطره‌شان حفظ می‌کنند و در روز پیروزی بر رژیم جهل و جنایت آخوندی او را در کنار خود خواهند داشت.