خانم رجوی: این احکام جنایتکارانه نمونه بارز قساوت ولی فقیه است


 قضاییه جلادان در مشهد معلم آزاده هاشم خواستار را در یک حکم قطعی به ۱۶ سال زندان و دو سال تبعید محکوم کرد.
  یک معلم دیگر محمد حسین سپهری، خواهرش فاطمه سپهری و محمد نوریزاد نیز حبس های ظالمانه و سنگین دریافت کرده اند. آنها خواستار استعفای خامنه ای شده بودند.
خانم رجوی بار دیگر صدور این احکام جنایتکارانه را در شرایطی که همه زندانیان باید به خاطر کرونا فوراً آزاد شوند نمونه بارز قساوت ولی فقیه و سردژخیم قضاییه توصیف کرد و از کمیسر عالی حقوق بشر و از گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران خواست برای آزادی این زندانیان که در خطر جان باختن هستند، مداخله کنند.
خانم رجوی افزود این زندانیان گناهی جز ابراز نظر سیاسی و نوشتن مقالات ندارند بخصوص هاشم خواستار معلمی است که بهای زبان و قلم خود را می پردازد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در ۱۵ بهمن گذشته نیز صدور احکام طولانی مدت توسط قضاییه ولایت فقیه برای این زندانیان را قویا محکوم کرد و آن را نمونه دیگری از رویکردهای سرکوبگرانه و ضد انسانی استبداد دینی توصیف کرد که باید در تمامیت خود سرنگون شود.
 هاشم خواستار بارها دستگیر شده بود و رژیم او را در آبان ۹۷ چندی در بیمارستان روانی محبوس کرد.
هاشم خواستار سه هفته قبل از آخرین دستگیری در ۲۰ مرداد ۹۸ فاش کرده بود مامورین اطلاعات به او گفتند باید علیه مجاهدین بیانیه بدهی ”خط قرمز ما رهبری هم نیست بلکه سازمان مجاهدین خلق است“. همچنین مأموران اطلاعات ”پرسیدند که چرا با شاهزاده رضا پهلوی همکاری نمی کنی؟ می خواهی الآن شماره موبایل شاهزاده را بگیریم که با او صحبت کنی؟ که گفتم: نه“