مسعود رجوی: تف به ریش و ریشه آخوند شیاد برجهیده از زیر قبای ولایت دجال و ضد بشر أُفٍّ لَّکمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ (آیه ۶۷ سوره انبیاء در قرآن)ابراهیم بت‌شکن خطاب به آخوندهای بتکده ولایت

مسعود رجوی:
روزگار مردم و میهن ما دلخراش و جگرسوز است
کسی که در فکر مردم نیست و سودای دیگری دارد
 بویی از انسانیت نبرده است
خلیفة ارتجاع میخواهد از کرونا عامل بقا بسازد
مردم ایران فنا و امحای ویروس ولایت را میخواهند
فرزندان ایران باید آن را ریشه‌کن کنند