خانواده‌های زندانیان سیاسی در جستجوی عزیزانشان که در سیاهچالهای رژیم جنایتکار خامنه‌ای بر اثر ابتلا به کرونا در گذشته‌اند.

هزاران درود به این قهرمانان