درحالیکه آمار فاجعه کرونا در ایران آخوندزده هرروز مرزهای جدیدی را در می نوردد و درحالیکه بیمارستان ها و درمانگاه های کشور مملو از مبتلایان به این ویروس مرگبار می باشند، دیکتاتوری خامنه ای در حال روزشماری برای خریدهای تسلیحاتی در پایان سال میلادی است.

تلاش خامنه ای برای حفظ برجام به هر قمیت به یقین با هدف سررسید موعد محدودیت های نظامی و خرید های تسلیحاتی صورت گرفته است. براساس توافق اتمی، رژیم آخوندی در پایان سال جاری در موقعیتی قرارخواهد گرفت تا دست به گسترش زرادخانه ها و خریدهای تسلیحاتی از کشورهای مختلف بزند.
دراین رابطه سایت حکومتی قدس آنلاین (۳۱ فروردین ۱۳۹۹)، وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی از جمله می نویسد: «اکنون شمارش معکوس برای کلید خوردن یک بخش مهم از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به عنوان ضامن و پشتوانه این توافق آغاز شده.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تا اکتبر ۲۰۲۰ یعنی مهر ماه امسال، بخش بزرگی از تحریم های تسلیحاتی ایران که شامل تحریم تسیحات سنگین و نیمه سنگین است برداشته خواهد شد».

این شوق و ذوق درحالی است که بدلیل نبود بودجه برای زیربناهای استراتژیک کشور بویژه در زمینه های درمانی، بهداشتی، دارویی و یا خدماتی و معیشتی، اکنون میلیون ها ایرانی در بدترین وضعیت ممکن بسر می برند.
نه تنها آمار بیش از «۳۱۵۰۰ قربانی کرونا» این سخن را تائید میکند، بلکه فراتر از آن با نیم نگاهی به شهرها و بافت های فرسوده کشور و یا رکود اقتصادی و تولیدی با پارامتر بیکاری گسترده، ادله ای بر وجود بحران های متعدد در ایران آخوند زده هستند.

این گزارش در ادامه ضمن دادن دسته گل به سیاست مماشات و با اشاره به چشم انداز خرید های تسلیحاتی می افزاید: «یکی از اقدامات هوشیارانه ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای منتهی به توافق برجام تاکید و مشروط کردن توافق به لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه کشور و مستند و تضمین کردن آن با قطعنامه شورای امنیت بود. به عبارت دیگر در برجام توافق شد که تمامی قطعنامه‌ای مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران که تا آن زمان صادر شده ملغی شود».
بدین سان مشخص می شود که نیات ولی فقیه که اکنون در چنبره ای از بحران های داخلی، منطقه ای وبین المللی در تله افتاده است، بازی با اهرم افزایش زرادخانه تسلیحاتی و به تبع آن ایجاد تعادل می باشد.

دراین رابطه وزیر خارج آمریکا ضمن هشدار به جامعه بین الملل نسبت به عواقب وخیم این چشم انداز، تاکید کرده است: «ما نمی‌توانیم این خطر را بپذیریم که ایران سلاح‌های پیشرفته بیشتری بخرد و تسلیحاتش را به بازیگران غیرمسئول منتقل کند».

همچنین یکبار دیگر به اثبات میرسد که تمامی دروغگویی های رژیم آخوندی، مبنی بر وجود تنگناها و فشارهای مالی و یا دراز کردن کاسه گدایی بسوی کشورهای خارجی و یا بانک جهانی، حقه بازی بیش نبوده است.
خامنه ای بعوض هزینه کردن درآمد ها و سرمایه های کشور برای رفاه وآبادانی، راه حل را به مانند تمامی دیکتاتورها در هرچه بیشتر میلیتاریزه کردن منطقه و افزایش تنش جستجو میکند.
شلیک موشک به کشورهای همسایه، راهزنی های دریایی، صدور ترور و بنیادگرایی و یا حمایت از نیروهای تروریستی و بنیادگرا به یقین بخشی از ابزار ولی فقیه برای پیشبرد سیاست های مخرب خود می باشند.