با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم اشرف نشان پاکباز شهرام متقی(طارمسری) که طی چهار دهه یار و یاور مجاهدین بود در پی نبردی چندساله و سخت با بیماری سرطان، روز شنبه ۳۰ فروردین۹۹ در اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان در بلفاست بدرود حیات گفت.

شهرام پس از گرفتن دیپلم در سال ۵۷ به انگلستان رفت و در دانشگاه سالفورد منچستر در رشته علوم سیاسی تحصیلاتش را ادامه داد.
پس از روشن شدن مرزهای ارتجاع و انقلاب شهرام به انجمن دانشجویان مسلمان هوادار مجاهدین پیوست و در تمام فعالیتهای افشاگرانه علیه ارتجاع تازه به قدرت رسیده در ایران شرکت فعال داشت.
شهرام دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه منچستر بود و در همین دانشگاه سالیان به تدریس علوم سیاسی پرداخت و پس از آن به ایرلند رفت و سالها در دانشگاه بلفاست علوم سیاسی تدریس می کرد.
شهرام با وجود مدارج و فعالیت علمی و تدریس در دانشگاه، همچون یک میلیشای پرشور و با انرژی در همه تظاهرات و فعالیتهای هواداران در انگلستان شرکت داشت و برای برگزاری هرچه بهتر مراسم و برنامه ها تلاش می کرد.
صداقت و خلوص وعواطف پاک شهرام و صمیمیت و دلسوزی او درجمع یارانش و اعتقاد عمیق او به‌ آرمانهای سازمان مجاهدین و حتمیت سرنگونی رژیم آخوندی، زبانزد کسانی بود که از نزدیک او را می شناختند، او در سخت ترین شرایط بیماری میگفت من به امید و به عشق مجاهدین و اشرفیها زنده هستم و به مادرش میگفت نگران من نباش،چراکه این همه فرزند مجاهد داری.
شهرام در دفاع از ارزشهای سازمان مجاهدین و حفاظت از مرزبندی با رژیم یک جنگنده تمام عیار بود. هر کجا کمترین ضرورتی میدید، سینه سپر میکرد و با استحکام و با استدلالهای قاطع و دندان شکن، به دفاع ازاین ارزشها بر میخواست و چهره رژیم را در پس هرزه دراییها علیه مقاومت و شکستن مرزبندی ها بر ملا میکرد.
شهرام، همواره در صفوف مقدم مبارزه سیاسی و افشاگرانه بود و به خصوص در فعالیتهای سیاسی و ملاقات با نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی و استادان دانشگاه فعال بود و بسیاری از این شخصیتها را در حمایت از حقوق بشر و آزادی مردم ایران جذب و فعال کرد.
یکی از صحنه های مبارزه پرشورشهرام قهرمان، فعالیت او در کارزار خروج سازمان مجاهدین از لیستهای تروریستی بود و حمایت بسیاری از نمایندگان را برای این کارزار علیه لیست گذاری مجاهدین جلب کرد.
نبرد طولانی و چند ساله با بیماری سرطان عرصه پرشکوه دیگری از جنگ او بود. او هیچگاه تسلیم این بیماری نشد و در حالیکه شیمی درمانی می کرد، در تمامی صحنه های جنگ برای دفاع از اشرف و لیبرتی حضور داشت و با وجود بیماری سرطان شهرام همواره شاد و پرشور بود و در هر جمعی که بود سرزندگی و شادی را با خود می آورد. او به رغم پیشرفت بیماریش در سال گذشته، به فعالیتهایش ادامه می داد و می گفت نباید صحنه های جنگی را که هر روز سازمان به آن مشغول است از دست بدهم و وظیفه ام را باید انجام بدهم.
خانم مریم رجوی با ابراز تأسف بسیار از درگذشت این اشرف نشان پاکباز و یاور صدیق مجاهدین و مقاومت ایران گفت: روح پرفتوحش شاد که بیش از ۴ دهه در همه کارزارهای مقاومت در انگلستان و ایرلند و در همه فراز و نشیب ها حاضر بود و برای آزادی مردم ایران از شر رژیم آخوندی آرام و قرار نداشت.
تلاشهای بی نام و نشان او چه زمانی که استاد دانشگاه بود و چه زمانی که بر اثر بیماری قادر به ادامه تدریس نبود برای حمایت از اشرف و اشرفی ها و برای رساندن صدای خلق محروم به گوش جهانیان، بسیار ارزشمند بود و فراموش ناشدنی است.
درگذشت این یار ارزشمند مقاومت را به خانواده او بویژه مادر گرامی اش و به اشرف نشانها و خانواده بزرگ مقاومت به ویژه یاران و حامیان مقاومت در انگلستان تسلیت میگویم.
بی شک همرزمان و یارانش جای خالی او را در صفوف فشرده مقاومت در برابر دیکتاتوری پلید آخوندی پرخواهند کرد و در روز آزادی ایران شهرام عزیز و تمامی یاران صدیق و جاودانه فروغهای آزادی حاضر خواهند بود.