پس از سال ها جنگ و جدال سرانجام مجلس حکومتی در اقدامی نمایشی از رفرم پولی در رژیم آخوندی خبرداد.

در راستای این اقدام که بسیاری از کارشاسان آن را صرفا «نمایشی» قلمداد میکنند، قرار است تا «چهار صفر» از واحد پول کشور کسر و به تبع آن از ریال به تومان تبدیل گردد.

در ماده یک این مصوبه تصریح شده که «واحد پول ایران تومان» است و هر «تومان برابر ۱۰ هزار ریال» جاری و معادل یک صد قران» می باشد. همچنین بانک مرکزی حکومت وظیفه دارد تا پس از تصویب این مصوبه از سوی شورای نگهبان، طی سه سال آن را عملیاتی نماید.

به یقین این اقدام حکومت در راستای بحران ورشکستگی مالی، سقوط ارزش ریال طی یک ده گذشته در مقابل ارزهای خارجی، سقوط شتابان اقتصاد، سیاه چاله ای بنام نقدینگی و وجود تورم در ایران آخوند زده می باشد. ورشکستگی رژیم بحدی است که بنابر داده های صندوق بین المللی پول «افت درآمد دولت در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد و در سال آینده ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور» برآورد شده است.
همچنین دیکتاتوری خامنه ای برای خروج از بحران مالی و کسب درآمد های نفتی نیاز به یک «شوک نفتی» با بالارفتن آن به «۱۹۰ دلار» برای هر بشکه می باشد، امری که با چشم انداز های کنونی به یقین خواب و خیالی بیش نیست.

براین اساس اکنون شاهد هستیم که بهای هردلار آمریکا در مقابل ریال به سقف ۱۶ هزار برابری رسیده است. همچنین رژیم آخوندی با این اقدام تلاش دارد تا بطور صوری «حجم نقدینگی» که اکنون به بالای ۲ هزار و سیصد هزار میلیارد تومان رسیده را کاهش دهد، امری که به گفته کارشناسان اقتصادی به رشد تورم ضریب خواهد زد.

یک گزارش حکومتی به نقل از نماینده رژیم در ارومیه می نویسد: «لایحه قانون پولی و مالی کشور یک نمایش برای حفظ ارزش پولی ملی است، در عمل هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد و سیر کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته است.
ثروتمندان با حرص و ولع بیشتری اموال کارگران، کشاورزان و طبقات ضعیف جامعه را به غارت می‌برند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹)
 
بدین سان مشخص می شود که اولا هدف دولت شیخ حسن روحانی، رنگ و لعاب زدن به جنازه ای بنام «ریال» با هدف «کسب وجهه» برای پول ملی است و در ثانی در راستای جلب سرمایه از سوی بخش خصوصی و کشاندن آنان به جنهمی بنام «دیکتاتوری ولی فقیه» برای راه اندازی اقتصاد بشدت ضربه خودر رژیم می باشد.

دراین راستا بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که رژیم آخوندی با این طرح که بیشتر نمایشی و در تقابل با دلار آمریکا برنامه ریزی شده است، تلاش دارد تا بطور صوری و با حذف چهار صفر، ارزش ریال را با دلار آمریکا «برابر» کند و بدین سان آن رابه یک پیروزی در زمینه پولی تبدیل نماید!!
همچنین واقعیت در ایران آخوند زده آن است که خیز حاکمیت برای حذف چهار صفر از پول ملی تنها در راستای آرام نمودن جامعه و بدون هرگونه تغییر بنیادین در سیاست های مخرب رژیم یا زیرساختارهای مالی و اقتصادی می باشد.