خلیفه تبهکار ارتجاع در پیام خود در سال جدید فارغ از عملکرد مجرمانه اش در فاجعه کرونا و سالی که با سیل و زلزله و دشواریهای معیشتی و قتل عام خیابانی در قیام آبان و کشتار مسافران بیگناه هواپیمای اوکراینی همراه بود، فراتر از کرونا و همه فجایعی که کرونای ولایت فقیه بر ملت ایران تحمیل کرد، سخت ترین حادثه سال۹۸ را هلاکت سردژخیم ولایتش پاسدار قاسم سلیمانی دانست و گناه عملکرد تبهکارنه رژیم آخوندی را هم متوجه طبیعت کرد.

کرونا – خامنه ای شیزوفرنی گرفتهاز فردای دروغگویی های خامنه ای مبنی بر «کم اهمیت بودن» فاجعه کرونا درکشور که صد البته رژیم آخوندی مسئول اصلی ابعاد رشد و نمو آن می باشد، شاهد تناقض گویی های مکرر ولی فقیه و صدور انواع و اقسام دستور العمل قیژ و ویژدار از سوی وی می باشیم.

صفحه10 از302